ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் எதிர்ப்பு - புகைப்படங்கள் இணைப்பு
Friday, 24 Sep 2021

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் எதிர்ப்பு - புகைப்படங்கள் இணைப்பு

22 June 2021 10:53 am

எரிபொருள் விலை உயர்வை கண்டித்து ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ஏற்பாடு செய்திருந்த எதிர்ப்பு பேரணியின் புகைப்படங்கள் சில