காலி மாவட்ட தபால் வாக்குகள்
Saturday, 12 Jun 2021

காலி மாவட்ட தபால் வாக்குகள்

17 November 2019 02:13 am

காலி மாவட்ட தபால் மூலமான வாக்குகள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன.

கோட்டாபய ராஜபக்ஷ -  25099

சஜித் பிரேமதாச - 9093

அனுரகுமார திஸாநாயக்க -  2450

மகேஷ் சேனாநாயக்க - 301