ලොකුහිටියන්ට කතා අහුරක් : මංමාවතක මතක මිමිණිල්ල

ලොකුහිටියන්ට කතා අහුරක් : මංමාවතක මතක මිමිණිල්ල

24 July 2021 07:08 pm

ලොකු පොඩි කවුරුත් කතන්දර ඇසීමට ආසා අය වුවත්, පොඩි අයට එක ලෙසකිනුත් ලොකු අයට තව ලෙසකිනුත් ලියන කියැවෙන කතා ආකාර සාහිත ලෝකේ වෙයි. ඇතැම්විට මේ ලොකු අය පොඩි කතා කියවීමට වැඩි කැමැත්තෝ වෙති. ලොකු අයට එලෙසින්ම සිටිමින් වුවත්, (පොඩිහිටියන් මෙන්)ඔවුන්ගේ වගකීම් සහගත බවින් තරමක් මිදී, න්‍යායන් පසෙකලා කියැවීමට සුදුසු කතා අහුරක් අප අත පත්වී ඇත. එය, මලිඳු කාවින්දගේ ය.

මලිඳුට කීමට කතාන්දර තිබේ. ඒ කතා සරළය, කෙටිය, පිරිපහදුය. කෙටි වුවද කෙටිකතා වන්නේ ද නොවන්නේ ද නොවේ.

කතාව කීමට හෘදගෝචර කථන ක්‍රමයක් ද, රසවත් බසක් ද, ගැළපුම් විධියක් ද, නාටකීය සිද්ධි ද, සසැලෙන චරිත ද පිරි අමුතු අවසානයක් ද ඔහු සතුව ඇත. සුරංගන ලෝකවලින් මිදී මුහුණුපොතෙන් එහා මිනිසුන් සැබැවින් අත්විඳින කටුක  සෝකාන්තයත්, දේශපාලන ලෝකයේ අඩුවැඩියත්, ඒ සියල්ලට වඩා  භාව කම්පනයෙන් කුදු මහත් මිනිස් දිවිය නොම පෙරා ලොකුහිටියන්ගේ ඔළුගෙඩිවලට පොවන්නටත් ඒවාට හැකිය.

නූතන තරුණ ලේඛක ලේඛිකාවන් නිර්මාණාත්මක බවෙහි කරන පරීක්ෂණ පිළිබඳව ඇත්තේ සන්තුෂ්ටියකි. සිද්ධි මාලාවකින් එහා, කතාවේ ශිල්පීයතා සහ ජීවිත විවරණ පක්ෂය වඩා කේන්ද්‍රීය කරගැනුමෙන් ද, නොනවැතී ලිවීමෙන් ද, මලිඳුගෙ ඉදිරි පියවර වඩා වැඩදායි වනු ඇත.

ඩිල්ශානි චතුරිකා දාබරේ