කසුන්ගේ විත අස පත තීරු ලිපි සංග්‍රහය ගොඩගේ සම්මාන සඳහා නිර්දේශ වෙයි

කසුන්ගේ විත අස පත තීරු ලිපි සංග්‍රහය ගොඩගේ සම්මාන සඳහා නිර්දේශ වෙයි

15 August 2020 08:52 pm

මාධ්‍යවේදී කසුන් සමරතුංග රචනා කළ විත අස පත තීරු ලිපි සංග්‍රහය 2020 ගොඩ‍ගේ සාහිත්‍ය සම්මාන ‍උ‍ළෙලේ හොඳම තීරු ලිපි සංග්‍රහය සඳහා නිර්දේශ වී තිබෙනවා.

කසුන් සමරතුංග විසින් Lanka News Web වෙත රචනා කළ තීරු ලිපි පෙ‍ළේ තෝරාගත් ලිපි මෙසේ කෘතියක් ලෙස නිර්මාණය කෙරිණි.

මෙවර ගොඩගේ සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙලේ හොඳම තීරු ලිපි සංග්‍රහය සඳහා කෘති පහක් නිර්දේශ වී තිබෙනවා.

01. කසුන් සමරතුංගගේ 'විත අස පත'
02. ටිම්රාන් කීර්තිගේ 'එ‍‍ඬෙරු යායේ සිට ලියමි'
03. ලේඛා මදරසිංහගේ 'බාරිගේ ඩයරිය'
04. යසවර්ධන රුද්‍රිගුගේ 'යසාගේ වාක්කිය'
05. චමල් අකලංක පොල්වත්තගේ සහ සුජිත් අන්නමලේගේ 'ශ්‍රී විකාර'

කසුන් සමරතුංගට Lanka News Web පවුලේ සුබ පැතුම් !!

UN