තේ කහට - කඳුරට ජීවිත ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය

තේ කහට - කඳුරට ජීවිත ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය

14 August 2020 03:00 pm

කඳුකර දෙමළ ප්‍රජාවගේ ජන ජීවිතය පිළිබඳ ඉදිරිපත් කෙරෙන ඡායාරූප ප‍්‍රදර්ශන මාලාවක් නුවරඑළිය සහ බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික්කවලදී පැවැත්වේ.

මෙම සියලුම ඡායාරූප කඳුකර තරුණ තරුණියන් 40 දෙනෙක් විසින් ලබාගෙන තිබීම විශේෂ වන අතර මේ ඔස්සේ කඳුකර ප්‍රජාවගේ ජන ජීවිත පිළිබඳ සවිඥානිත්වය ලබා දෙමින් සමාජ සංවාදයක් ඇති කිරීමට බාලාපොරොත්තු වේ.

පළමු ප‍්‍රදර්ශනය - 2020 අගෝස්තු 23 ඉදිරිදා උදෑසන 09 සිට සවස 06 දක්වා තලවකැලේ ශ්‍රී කදිරේෂ්වරන් කෝවිල් ශාලාව.

දෙවැනි ප්‍රදර්ශනය - 2020 අගෝස්තු 29 සෙනසුරාදා උදෑසන 09 සිට සවස 06 දක්වා ඌව හයිලන්ඩ් වතුයායේ ප්‍රජා සංවර්ධන ශාලාව.

තෙවැනි ප්‍රදර්ශනය - 2020 සැප්තැම්බර් 04/05 දෙදින පුරා බදුල්ල ආර්.එච්. ගුණවර්ධන මාවතේ පිහිටි, සයිමන් පීරිස් සම්මන්ත‍්‍රණ ශාලාව.

කඳුකර දෙමළ ප‍්‍රජාව, කඳුකර තරුණ ප්‍රජාව, GIZ ආයතනය, විකල්ප ප‍්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය සහ ඌව ශක්ති ආයතනයේ සාමූහික ක්‍රියාවලියක් වශයෙන් මෙම ප‍්‍රදර්ශනය ඉදිරිපත් කෙරේ.

UN