ටේලර් ස්විෆ්ට්ගේ ෆෝක්ලෝර් ඇල්බමයට අයත් ගීත 16ම Billboard Hot 100 දර්ශකය ආක්‍රමණය කරයි

ටේලර් ස්විෆ්ට්ගේ ෆෝක්ලෝර් ඇල්බමයට අයත් ගීත 16ම Billboard Hot 100 දර්ශකය ආක්‍රමණය කරයි

5 August 2020 06:41 pm

වසර 62 ක ඉතිහාසයේ Billboard Hot 100 දර්ශකය වෙත එකවර ඇතුළත් වූ කාන්තාවක් විසින් නිර්මාණය කළ ගීත සඳහා වූ වාර්තාව ටේලර් ස්විෆ්ට් විසින් බිඳ දමා තිබේ. දැන් 113 සමඟ, අගෝස්තු 8 දිනට අයත් දර්ශකයට අනුව, ඇය නිකී මිනාජ්ගේ 110 පසු කරයි.

ස්විෆ්ට් ගේ “කාඩිගන්” හොට් 100 හි අංක 1 ස්ථානයට පත්වන අතර මව් ඇල්බමය වන ෆෝක්ලෝර් හි සියලුම ගීත 16 ප්‍රස්ථාරයට ඇතුළත් වේ.

ස්විෆ්ට් ගේ ෆෝක්ලෝර් ඇල්බමය රිපබ්ලිකන් රෙකෝඩ්ස් වෙතින් ජූලි 24 වන දින නිකුත් කරන ලදී. කාඩිගන් ප්‍රථම ස්ථානයේ රැඳී සිටියදී ඇල්බමයේ එක්ස්‍යිල් ගීතය 4 වන ස්ථානයේත් ෆීචරින් බොන් අයිවර් ගීතය 6 වන ස්ථානයේ පවතියි.

2017 අප්‍රියෙල් 1 වන දින 73 වැනි ස්ථානය හි සිටි ෆ්‍රෑන්ක්ලින් ව පසු කිරීමෙන් පසු පසු කළ නිකී මිනාජ්, Billboard Hot 100 වැඩිම කාන්තා ගීත ඇතුළත් කළ කාන්තාව බවට පත්විය. ඊට පෙර, 1977 ජුනි 18 වන දින සිට ෆ්‍රෑන්ක්ලින් වසර 40 කට ආසන්න කාලයක් මෙම වාර්තාව තමා සතු කරගෙන සිටියේය. “බ්‍රේක් ඉට් ටු ජෙන්ට්ලි” ඇගේ 54 වන පිවිසුම ලෙස ආරම්භ විය.

ඡවිනි අභයසිංහ | outboundtoday.com