හිතල ගත්තු තීරණයක් නොවැම්බර් 02 වෙනිදා

හිතල ගත්තු තීරණයක් නොවැම්බර් 02 වෙනිදා

29 October 2019 12:28 pm

රාජිත දිසානායකගේ ‘හිතල ගත්තු තීරණයක්’ නාට්‍ය නොවැම්බර් 02 (සෙනසුරාදා) සවස 07ට ලයනල් වෙන්ඞ්ට් හිදී වේදිකා ගත කෙරේ. ‘සමබිම’ අනුග්‍රහයෙන් වේදිකා ගත කෙරෙන හිතල ගත්තු තීරණයක් නැරඹීම සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර සමබිම කාර්යාලයෙන් සහ ලයනල් වෙන්ඞ්ට් රංගහලෙන් දැන් ලබා ගත හැක. වීරයා මැරිලා, සිහින හොරු අරන්, ආපහු හැරෙන්න බෑ, ආදර වස්තුව, නැතුව බැරි මිනිහෙක් ඇතුළු රසික විචාර අවධානයට පාත්‍ර වූ නාට්‍ය රැසක් නිර්මාණය කළ රාජිත දිසානායකගේ නවතම නිර්මාණය, ‘හිතල ගත්තු තීරණයක්’ ස්ත්‍රී පුරුෂ ආදරය පිළිබඳ ආදරයෙන් බලන්නට පෙළඹවීමකි.

ප්‍රවේශ පත්‍ර සදහා විමසීම්

0771097910 - රුවිනි
0771097916 - ජයනි