ප්‍රථම ප්‍රේමය ඔබ නොවේ - සැප් 21 රුසියන් සංස්කෘතික කේන්ද්‍රයේදී

ප්‍රථම ප්‍රේමය ඔබ නොවේ - සැප් 21 රුසියන් සංස්කෘතික කේන්ද්‍රයේදී

20 September 2019 05:26 pm

අජිත් ධර්ම විසින් රචිත 
"ප්‍රථම ප්‍රේමය ඔබ නොවේ"
ты не моя первая любовь
කෘතිය එළි දැක්වීම
රුසියානු සංස්කෘතික කේන්ද්‍රයේදී
2019 සැප්තැම්බර් 21
සවස 3.30 ට
සුනිල් විජේසිරිවර්ධනයන්ගෙන් හැඳින්වීමක් සමග 
චන්ද්‍රගුප්ත තේනුවරයන්ගේ මොස්කව් මතකයන්
මෙහෙයවීම 
චූලානන්ද සමරනායක විසින් 
රුසියානු සහ සිංහල ගීත කිහිපයක් සහ රුසියානු නැටුමක්ද සමගින්