අනුරාධා තිඹිරියාගමගෙන් යොවුන් පරිවර්තන ‍දෙකක්

අනුරාධා තිඹිරියාගමගෙන් යොවුන් පරිවර්තන ‍දෙකක්

6 August 2019 05:30 pm

යොවුන් ලේඛිකා අනුරාධා සංකල්පනී තිඹිරියාගම පරිවර්තනය කළ යොවුන් නවකතා දෙකක් අගෝස්තු 14 වැනිදා පාඨකයන් අතට පත් කිරීමට නියමිතය.

නැන්සි ෆෝල්ක්නර්ගේ Mystery of the Limping Stranger කෘතිය 'සුළඟේ ආ නලා හඬ' නමින් සිංහලට පරිවර්තනය කර ඇති අතර කැතී කැසිඩි ගේ Ginger Snaps කෘතිය 'සරත් සමයේ හැලුණු පත්' නමින් සිංහලට පරිවර්තනය කර තිබේ. මෙම කෘති 'අහස' ප්‍රකාශනයකි.

මහාචාර්ය ලියනගේ අමරකීර්ති මහතා සහ චින්තන ධර්මදාස මහතා එහිදී අදහස් දැක්වීමට නියමිතය.

අනුරාධා තිඹිරියාගම, ප්‍රවීන මාධ්‍යවේදියෙකු මෙන්ම සාහිත්‍යවේදියෙකු ද වන තිඹිරියාගම බණ්ඩාර මහතාගේ දියණියයි.