වෛද්‍යවරයෙකුගේ සිහි සටහන්

වෛද්‍යවරයෙකුගේ සිහි සටහන්

9 May 2019 04:24 pm

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග විසින් ලියන ලද 'වෛද්‍යවරයෙකුගේ සිහි සටහන්' නම් කෘතිය පුද්ගලික අත්දැකීම් සමුදායක් මෙන්ම අගනා සමාජ  විවරණයක්ද වෙයි. ඔහුගේ අත්දැකීම් පරාසය ඉතා පුළුල්ය. එය අන්තර්ජාතික පථයක් දක්වා විහිදී යයි. ලෝකයේ විවිධ ජාතීන් සමග ඔහු විසින් ගොඩනගා ගන්නා ලද සබඳතා ජාතීන් අතර තිබිය යුතු සංහිඳියාව පිලිබඳව අපව දැණුවත් කරයි.

මෙම පොතේ ඔහුගේ කුඩා කාලයේ, පාසල් සමයේ, වෛද්‍ය පීඨයේ මෙන්ම වෘත්තීය ජීවිතයේද ලැබූ අත්දැකීම් සඳහන් වෙයි. මනුෂ්‍ය සන්තානයේ ඇති සියළුම රසයන් උද්දීපනය කෙරෙන මෙම වෛද්‍යවරයෙකුගේ සිහි සටහන් නම් කෘතිය ඕනෑම තරාතිරමක අයෙකුට කියවා රසවිඳිය හැකි පොතකි.

විශේෂඥ කායික වෛද්‍ය සුනිල් සෙනෙවිරත්න ඈපා