අසත්‍ය ප්‍රචාර සමාජගත කිරීම ගැන නස්රුදීන්ගේ කතාවක් ....

අසත්‍ය ප්‍රචාර සමාජගත කිරීම ගැන නස්රුදීන්ගේ කතාවක් ....

9 June 2021 07:57 am

අසත්‍ය ප්‍රචාර සමාජගත කරන උන්ගෙ පස්සෙන් සී.අයි.ඩී එක එනවා කිව්වාම නස්-රුදීන්ගේ කථාවක් මතක් උනා....

ඔන්න නස්-රුදීන් ජීවත් වෙච්ච රටේ සුල්තාන්වරයාට දවසක්දා මොකක්දෝ එකකට මළ පැනලා, බොරු කියන උන්ව එල්ලන්න නියෝගයක් දුන්නලු.....ඉතින් රාජධානියට ඇතුළු වෙන තැන දොරටුව ගාව පෝරකයක් හැදුවලු....නගරයට ඇතුළු වෙන උන්ගෙන් ප්‍රශ්ණ අහලා, උන් බොරු කියනව නම් එල්ලන්න නියෝග දුන්නලු රාජපුරුෂයන්ට...

ඉතින් නස්-රුදීන් ඔන්න කොහේදෝ ගමනක් ගිහින් නගරයට ඇතුළු වෙන්න එනවලු...රාජපුරුෂයො මිනිහව නතර කරලා ඇහුවලු "කොහෙද තමුසෙ යන්නෙ?" කියලා...

"මම මේ පෝරකයේ එල්ලෙන්න යනවා !"  නස්-රුදීන් උත්තර දුන්නලු....

දැන් මොකෝ කරන්නෙ...?... ඇතුළට යන්න දීලා, නස්-රුදීන් එල්ලුම් ගහට නොගිහින්, දිගටම ඇවිදගෙන ගියොත් පොර කිව්වෙ බොරු....එතකොට බොරු කිව්වට මොකද කරන්නෙ?....එල්ලන්න ඕනෙ....එල්ලන්න අරන් ගෙනිච්චොත් නස්-රුදීන් කිව්වෙ ඇත්තක් වෙනවනෙ.....එතකොට යන්න දෙන්න වෙනවා.... යන්න දුන්නොත් ආයෙම අර ප්‍රකාශය බොරු....එහෙනන් එල්ලන්න වෙනවා... එල්ලන්න ගෙනිච්චොත් ආයෙ අර ප්‍රකාශය හරි.... එතකොට යන්න දෙන්න වෙනවා...

එහෙම නැතුව, නස්-රුදීන් යන්නෙ එල්ලුම් ගහට කියන එක බොරුවක් ලෙස සළකලා, "බොරු කියන්න එපා මිනිහෝ !" කිව්වොත්, ඊළඟට බොරු කිව්වට නස්-රුදීන්ව එල්ලන්න ගෙනියන්න ඕන....එතකොට නස්-රුදීන් කිව්ව එක ඇත්තක් වෙනවා....එතකොට පොරට යන්න දෙන්න ඕන....යන්න දුන්නොත්, නස්-රුදීන් කියාපු එක බොරු වෙන නිසා, ආයෙම එල්ලන්න ගෙනියන්න  ඕන....එතකොට ආයෙම පොර කියපු එක ඇත්ත වෙන නිසා, යන්න දෙන්න ඕන.....

රාජපුරුෂයො ටික නස්-රුදීන්ට වැඳලා, "ප්ලීස් ආපු අතක් බලාගෙන පලයන්, අපේ නහරයක් පුපුරුවන්නෙ නැතුව !" කියලා, යුද ඇඳුම් ටික ගළවලා, එතනම පාලමෙන් දිය අගලට පැනලා, හොඳට නා ගත්තලු.....

- දමිත් කේතක