රෑ ඉරපාන 8 - ’’කවිය - ලෝකයෙන්, ගීතය - ලංකාවෙන්’’

රෑ ඉරපාන 8 - ’’කවිය - ලෝකයෙන්, ගීතය - ලංකාවෙන්’’

7 March 2021 06:06 pm

ගී තුළ තියෙන අරුත් පසිඳලන්න දැන් දැන් පුදුමාකාර උනන්දුවක් සහ ඉදිරිපත් වීමක් තියෙන්නේ.. 

2011 සැප්තැම්බර් මාසෙ මා ඇරැඹු 'රෑ ඉරපාන' වෙතින් ගීතයේ වෙනස් මානයක් හොයන්න මහන්සි ගත්තා....

එදා ඒ වැඩසටහනෙන් ප්‍රමුදිත වූ සහෘදයන් අදත් මගේ YOUTUBE ඕඝය හා එක්වෙනවා. රෙඩියෝවේ නොපෙනුණු likes, comments හරහා ඒ රිසිකම් මට දනවනවා....

මෙවර මා කැමතිම නමුත් 'සූ ගාලා නොගිය' ගීයක්  විශ්ව සම්භාව්‍ය කවියක් හා යා කරනවා... මගේ ගී වගේම කවි උමතුවට ඔබත් ඈඳා ගන්නවා ....!!!  

කවි සහ ගී 
මල් සහ මී