සුදු වර්ගවාදය ගැන වාමවාදී ෆැන්ටසිය

සුදු වර්ගවාදය ගැන වාමවාදී ෆැන්ටසිය

2 June 2020 04:30 pm

මේ‍‍කෙන් කියවෙන්නෙ නෑ වර්ගවාදීව කටයුතු කරන පොලිස් නිලධාරීන් නෑ කියල. ජනගහනයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස බැලුවම අනිවාර්යයේනම කලු වාර්ගිකයක් වැඩිපුර අත්අඩංගුවට පත්වීම සහ වෙඩි වැදීම වෙනවා ඇති. එයට වර්ගාවාදයේ බලපෑමක් තිබිය හැකියි. නමුත් හුදෙක් ඒ නිසාමද මෙය වෙන්නෙ?

අනෙක් අතට ඇමරිකාවෙ කලු වාර්ගිකයන්ගෙ සංස්කෘතිය තුළ බිද වැටීමක් තියෙනවා. කලු වාර්ගිකයන්ගෙ පවුල්වල පියා නැති වීමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. 80%ක් පවුල්වල පියා නෑ. පියා නැති පවුල්වල පිරිමි ළමුන් බොහෝ විට අපරාධවලට සහ කල්ලිවලට යොමු විමෙ ප්‍රවණත්වයක් තියෙනවා. මේ පවුල් බිද වැටීමට ප්‍රධාන හෙතුවක් තමා වෙල්ෆයා ප්‍රෝග්‍රෑම්වලින් දරුවන් හැදීමට ලබා දෙන ආධාර. මේ නිසාම විවාහයෙන් පිට දරුවන් හැදීමට පෙළඹවීමක් රාජ්‍යය විසින් ඇති කරලා තියෙනවා. හැට ගණන්වල ඇමරිකානු ඩිමොක්‍රටික් ජනාධිපතිවරයෙක් වූ ලින්ඩන් ජොන්සන් ඇතිකරපු වෙල්ෆෙයා ප්‍රෝග්‍රෑම් සහ කලු වාර්ගික පවුල් බිද වැටීම අතර සෘජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා.

හැමදේකම වැරැද්ද බාහිර පාර්ශවයකට පනවන්ඩ ලේසියි. ඇත්තටම වාමවාදයේ පදනම එයයි. හැමදේටම මුල බාහිර 'සමාජයේ' වැරැද්ද කියා කියන එක. පුද්ගලික වගකීමක් හෝ සාමාජීය වගකීමක් නොගැනීම. නමුත් ඇත්ත ප්‍රශ්නය හෝ මූලික ප්‍රශ්නය එය නොවිය හැකියි. කලු වාර්ගික පිරිමින් හතරෙන් එක් අයෙක් හැමවිටම නීතිමය ක්‍රියාවලියට මැදිව ඉන්නෙ හුදෙක් සුදු වර්ගවාදය නිසාය කියන එක වාමවාදී ෆැන්ටසියක්. පුදුමයට කරුණ නම් 'ජාතිකවාදීන්' බහුතරයකුත් මේ ෆැන්ටසියෙ ඉන්න එක. 

ජාතික චින්තනයට අටුවාවක්