බෝතලේ ඉන්න නයා කියන ගී - 02

බෝතලේ ඉන්න නයා කියන ගී - 02

15 November 2019 01:07 pm

කැළණියට ධාතු දෙන්න ඇවිල්ලා බෝතලේ ඇතුලට දාපු නයා ගැන

ඇන්ටන් ජෝන්ස්

සයුර කරා බඳ ලෙලවා
ඉවුරු තලා ගලා ගියා
පංසලෙ ගං කොමලි කැළණියා...
නා ලෝවේ නයි කැඳවා
බෝතලේට දමා තියා
මුළු නා ලොව දුකෙහි ගිල්වලා..

ධාතු ගිහින් පුද දෙන්නට
කැළණිය පුරවරය වෙතට
නා ලොව සිට නයින් පැමිනුනා...
කැළණිය ගඟ පතුලේ
උදාර බුදු බැස සතොසේ ‍
ධාතු රැගෙන වෙහෙරටම ගියා...

ඡන්දෙත් ළඟයි මුචලින්දත් හඬයි
යළි නොම එන්නට ගිය ගමනයි....
බෝ..තල රකුසයි... දායක ඇත්තොයි..
නයා දමා මූඩිය වැහුවයි....

තුෂාර ජෝසප්

ඔය ධාතු වැඩ ආයේ තව ඕනෑම නෑ
තොපි වැන්දා නම් මට දුක ඇත්තේ නෑ
හැමදේම විසඳන්න පෙර පිං වලට බෑ
ශිවන්‍යා... යලී අපි එක්වෙන්නෙ නෑ..

මිය යන්න සූදානම් බෝතලේ ඉඳන්
අරයා දින්නට පස්සෙ සොහොනක් හදන්...

අසංක ප්‍රියමන්ත

පතුල රවුන් මාලිගාවී..... ප්ලාස්ටික් බූතල් ගුහාවී.....//
කට වැසු මූඩියෙ ජරාවී...//
හොල්ලනවා.... ආ..ආ...ආ.....ආආආආආ... ( බුදාම්මෝ කරකවන්නෙපා යකොව්... ආ...ආ...ආඅ...ඕ...)
බඩගාගෙනිවත් යන්න බෑ පුතී......

දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී

ධාතු රැගෙන ආව මාව මෙහි සිරකලෙ ඇයි කියන්න..
ඔබෙ ආදර නායක තැන ජනාධිපති වෙයි හිතන්න...
මහත්වරුනි, කැළණි ගඟෙන් ධාතු ටිකක් ඔබත් ගන්න..
නාගලෝකෙ පුරවැසි මම ! ඔය මූඩිය දැන් අරින්න..!!

චිත්‍රාල් සෝමපාල

ධාථූඌඌඌ සොයා..... ඛැළණිය ඝඟ ඵහු ඛරාආආආආආන්න්න්....
ධිඝු ඝමණමආආආආ මඝේඒඒඒඒඒඒ
භෝථළේ ඛෙළවර ඛළේ....

#අකලංකාරය

බෝතලේ ඉන්න නයා කියන ගීතය