කෑගලු අහස යට සීතල දැනෙනවද ?

කෑගලු අහස යට සීතල දැනෙනවද ?

14 June 2019 10:23 pm

හිමයේ ගිහින් මල් යහනක නිදනවද
කුසගින්නට රස පලවැල බුදිනවද
වානක් තරම් උණු කඳුළැලි හෙළනවද
කෑගලු අහස යට සීතල දැනෙනවද

කොහා තමයි අවුරුදු ගැන මතක් කළේ
එරබදු මලුත් දුක දැනිලයි හිනා වුණේ
කිරිබත නැතුව ලිප ඇඬුවයි බඩගින්නේ
ගිනි වෙඩි කරල් ගිනිගත්තයි හිත ඇතුළේ

සඳ එන මඟට තරු කඳුළැලි ඇන්දා ය
නුඹ හින්දා නො නිවෙන ගිනි උහුලාය
වැහි නැතුවත් වැව තාමත් උතුරාය
සීතල මතක නිල් දිය රැලි බින්දාය

මහමෙර වගේ ගෙදරක බර අරගත්තූ
නුඹ හට පරාදයි හිමියනි අලි ඇත්තූ
බෝසත් චරිත රඟපානා බුදු පුත්තූ
දරු දෙදෙනෙකුගෙ සෙනෙහස හිර කරගත්තු

- යනූෂා ලක්මාලි ( සිරගත කර සිටින ලේඛක ශක්තික සත්කුමාරගේ බිරිඳ )