ඇන්ටාරස් !

ඇන්ටාරස් !

13 April 2019 01:18 am

ශතවර්ෂ ගණනාවකට ඉහත
නුඹ තරු රටාවට පැවරෙන්නට පෙර
ආලෝක වර්ෂ ගණනාවක් මෙපිට සිට
අප්‍රසිද්ධ මම,
ඈ නමින් නුඹ නම් කළෙමි.

 

පිහාටු පෑනක අඟින්
ඉටි පන්දම් එළිය තුළට
කවිය යැයි දෙයක් පිවිසෙන යුගයක
"තනි තරුව"යන තැනින් නුඹව මුදවා ගැනුණි
දොර රහිත කුටියෙන් ඇයද නික්මී තිබුණි

ඇන්ටාරස්,
ගෝනුස්සෙකුට වුව
ප්‍රේමයෙන් පුන පුනා පිරී යන
විෂ රහිත හදවතක් තිබිය හැක
ඔය කිරණ රතු පැහැයෙන්ම
සැළෙන්නේ එනිසාම විය හැක

අඳුරු යුග යුග අතර මේ තරම් කාලයක්?
කෙසේ හෝ,නුඹ දැන් ඉපැරණිම තරුවක්
විශ්වයක් කියන්නෙත් ප්‍රේමයෙන් අංශුවක්
නුඹම හදවත වීම,නොමැත එහි අහඹුවක්.

(*ඇන්ටාරස්-ගෝනුස්සා තරු රටාවේ හදවත ලෙස හඳුන්වන තාරකාව)

- දිනේෂ් සිල්වා