දෝණියේ අපි යමුද ආයෙත් මහගෙදර

දෝණියේ අපි යමුද ආයෙත් මහගෙදර

26 February 2019 04:16 am

මැනෙජර් කාරයගේ දෙපතුල ළඟ වැටිලා
බැරිතැන උගේ අම්මාටත් පිං දිලා
පොළියට ළඟ කඩෙන් පන්දාහක් ඉල්ලා
හනිකට ආවෙමි ලොක්කියේ වැඩ ඇරලා

උඹ ගිය දිනේ සිට බුම්මාගෙන හිටපු
රතුමල් පඳුර මැරුණා දුකටම විඳපු
ලේනුන් එක්ක දෙමළිච්චන් බත් හොයපු
කවුරුත් දන්නේ නැහැ උන් කොයි අත ගියපු

අම්මට තවම උදයට අමතක වෙනවා
කිරි එක හදාගෙන බෙරිහන් දී යනවා
කුස්සියේ මුල්ලකින් කඳුලක් හන්ගනවා
බැළලිට දැන් හොඳයි කිරි හතරක් බොනවා

පඩි එන දාට හුරුවට විත් බඩු අතර
කොත්තුව විසි කළා සිය සැරයක් විතර
මුහුදට වැඩි නොවෙයි කිසි දා ගංවතුර
තාමත් ඉඩ තියෙයි දෝණියේ මහගෙදර

අපි ගැන හිත හිතා මුද්දක හිරගෙදර
හිටියා ඇති දුවේ උහුලන් ගුටි පොකුර
බලපන් ඔය කැළැල් ඉදිමුණ තොල් අතර
කඩනවා අද උගේ උස්සපු අඬු හතර

- ජනිත් විතාරණගේ