සොහොන් ලකුණු නලියන හදවතක් මත - ප්‍රියලාල් කොග්ගලගේ

සොහොන් ලකුණු නලියන හදවතක් මත - ප්‍රියලාල් කොග්ගලගේ

30 January 2019 02:55 am

රෑ කණිසමට දොර වැහුවම තැබෑරුම
එළියට පැමිණ උරමින් අවසාන දුම
පොරවා‍ හිතම වැසෙනා පරිදි හිස්කම
ඔරවා බලමි මූසල කලුවරට මම

 

සිගරට් දුම් පිරී ගැස්සෙනකොට පපුව
මැදියම් රැයෙහි කැරකෙන සිතකින් යුතුව
සුළඟින් අසමි නැවතී හරි ළෙංගතුව
"කො‍‍හොමද ඇඟිල්ලට ගැළපෙනවද මුදුව?"

ඇත්තට මේ රැයෙහි කිසි වරදකුත් නැත
මංගල සිරිය එහි ඕනෑ තරම් ඇත
සොහොන් ලකුණු නලියන හදවතක් මත
‍‍‍කොතකට මිසෙක පුන්කලසකට ඉඩ නැත

‍නොමැරුණු නමුදු මැරුණා යැයි සැක කෙරුණ
අවසන් වරට දුටු මොහොතෙත් පණ ගැහුණ
පස් අහුරකින් දෙකකින් පමණක් වැහුණ
මම යමි සොයා පෙම වැළලූ අමු ‍‍සොහොන

කණාමැදිරි එළවා රැය එළිය කළ
කඩා පසෙක ලා වල මත පිපුණු මල
අරගෙන යකඩ ඉනි අරගෙන උදලු තල
අද මැදියමේ මම හාරමි මිනී වල