මිස්ට මං මතකයිද......... ඇමිටිල්ල කෝටුවෙන් ආයෙ මට තලනවද

මිස්ට මං මතකයිද......... ඇමිටිල්ල කෝටුවෙන් ආයෙ මට තලනවද

30 March 2021 12:00 pm

 
"මල්ලිකා මිස්ට මං අඳුනන්න බෑ නේද
ඩොක්ට පියලුයි මමයි එක වයසෙ මතකයිද
දරුවො හෙම පිටරටද මිස් ක්ලිනික් ආවද
පෝලිමේ උන්නෙ ඇයි, පියල් පිටුපෑවාද......?"
 
‘කලා වැව ඉදිකළේ මොන රජුද’ ඇහුවම
“රජු නොවෙයි මිනිස්සුයි’’ කියා මං කීවාම
මද්දහනෙ වැලි පොළොවෙ දණිස් ලෙලි යැව්වට
තරහ නෑ මිස්, තාම උත්තරේ වැරදියිද....?
 
චිත්‍ර නැති වෙලාවක කළු ලෑල්ලේ ඇඳපු
හරකාගෙ රුව මකා හුණු කොට්ටයෙන් තලපු
මිස්ට අමතක වුණිද එදා පාරමි පුරපු
‘නන්දි’ ගවයයි ඇන්දෙ පන්සියක් ගැල් ඇදපු
 
කණිස්ටෙට ආවේම දාගෙනයි බාටා
මිස් ගහපු දා ගෙදර ගියෙ ගාට ගාටා
පැද්දාට දැන් මෙහෙම අනුන්ගෙ ආටා
මගෙ හීනෙ තමයි මිස් බස්සෙකක් ටාටා
 
පෙර මතක විදුලි එළි හිතට ආ හින්දා
දෙයියො දුටුවා වගේ හිත තොරණ් බැන්දා
සල්ලි නම් එපා මිස් තුන්වරක් වැන්දා
මං තමයි පන්තියේ අන්තිමයා ‘වැද්දා’
 
- පවන් ශාමික