නැති වුණත් දැමුව බිජුවක් - හොයාගෙන රවුම් කිසිවක් - ’රකින්නට වරෙව්’ හයියෙන් කෙකර ගානවා !

නැති වුණත් දැමුව බිජුවක් - හොයාගෙන රවුම් කිසිවක් - ’රකින්නට වරෙව්’ හයියෙන් කෙකර ගානවා !

4 March 2021 03:00 pm

කැලැත්තී මුහුද හුළඟට
'පචස්' ගා වදින රැල්ලට
යළිත් යළි - යළිත් දියවෙන
බිමක් තියෙනවා
කොට කොටා සයින් යන එන
එහි දෙපා සතුන් ගැන දැන
කිකිළි දූපතයි ඒකට නමක් කියනවා

පහුරු ගා පයින් කතිරෙට
මඟ සදා හිවල් සෙනඟට
කූඩුවේ යතුරු වැඳ වැඳ
බැතින් පුදනවා
තටු පවා ඉතුරු නැති කොට
එක එකා මරං කනකොට
එළවලා එවුන් හනිකට
මුගටි ගේනවා

නැති වුණත් දැමුව බිජුවක්
හොයාගෙන රවුම් කිසිවක්
'රකින්නට වරෙව්' හයියෙන්
කෙකර ගානවා
'මොකෑ ඔය' කියා ඇහුවොත්
විදා තටු කැහැටු පොරකටු
මරාගෙන මැරෙන රෑනක්
පොරට පනිනවා

පද - ප්‍රසාද් වීරසිංහ
නද - අමිත් ගුරු
හඬ - ප්‍රෞඩ බුවනෙක

මෙය දූපතක් ගැන ගීතයකි. ගීතය ඇතුළත කතාවකි. කතාවට යටින් ඛේදයකි. එම ඛේදය ඛේදයක් ලෙස නොව සුඛයක් ලෙස බාර ගත් ජීවීන් විශේෂයකි. මෙකී දූපත වට අවට මුහුද නිතර කැලැත්තුන ගමන් ම ය. නොයෙක් පැහැ සහ හැඩ රැළි නැගී විත් 'පචස්' ගා එබිම වැල්ලේ වදියි. එයින් යළිත් - යළි යළිත් දියව යන්නේ පුරවැසි වෙරළ තීරය පමණක් ම නොවේ. සයින් පෙළෙන, එහෙත් කොට කොටා පයින් ම යන මේ දූපතේ කතන්දර බොහොමයකි. සීරුවෙන් සිටිය යුතු මොහොතකි. ඇත්ත, එය අසීරු ම කාර්යයකි.

ප්‍රසාද් වීරසිංහ ලියා, අමිත් ගුරු නද යොදා, ප්‍රෞඩ බුවනෙක ගයන මේ ගීතය අසන්න. එය කියවන්න. කතාව ඔබට හුරු පුරුදු එකක්දැයි කල්පනා කර බලන්න. කෙටි යෝජනාවකි. යෝජනාව එපමණකි !

- SVR -