සොම්බියෙක් නෙවෙයි බං මම - මහේෂ් හපුගොඩ

සොම්බියෙක් නෙවෙයි බං මම - මහේෂ් හපුගොඩ

11 February 2021 12:30 pm

අම්ම තාත්ත දුන්න නම නෙවෙයි බං 
මම සුද්දගේ භූමියට ගිහිල්ල නම වෙනස් කළා
ෆැරොක් නෙවෙයි මම ෆ්‍රෙඩී
ෆ්‍රෙඩී මර්කරි....

අලුත් නමෙන් විතරක් කතා කරපං මට
'නිදහසේ ජයගීතය' විතරයි ගයන්නේ මම...

පණු කරඳ නෙවෙයි බං මම 
කෘඩියා සිලනිකා 
සුද්ද දුන්න නම 
ලෝකෙම දන්නා නම 
මේ ලෝකෙන් එහාටත් ගෙනියන නම 
විශ්වීය නම 
මම නිකම් මරිය සිලෝ කරන්නේ නැතුව 
පලයල්ලා මෙතැනින්... 

තට්ට තනියම හිටිය මට තනිකන් දෝසෙ කියල 
නූල් බැන්දේ උඹලා 
මට ඇති තනිකමක් නැහැ බං 
යන අතක උඹල පලයල්ලා 
නිකම් සිවුරු කෑලි එල්ලන්නේ නැතුව
මගේ ඇඟ වටේට..

වසර සිය ගණනක් තනියම හිටිය මට 
නිල් ආකාසේ පුරා අතු පතර විදාගෙන 
නිදහසේ හිටපු මට 
සුළං පහරට, අකුණු පහරට, ගං වතුරට 
නොසෙල්වුණ මම 
නිකම් බයකරන්න එපා බං 
එහෙම බය දන්නේ නැහැ මම... 

මාව බේරගන්න උඹලට බැරුව ඇති 
පියා මිය ගිය ලෝකෙක 
මට තේරෙනවා ඒක
උඹල බය නිසාම... 

නිකම් පෝස්ට් මොඩන් මරණයක් මටත් දෙන්නේ නැතුව 
චිනගේ ඩෝ'සරේට යට වෙන්න දිපල්ලා මට....

අවම වශයෙන් සොහොන් කොත මත 
ලියපල්ලා මගේ අළුත් නම
මැරෙන්න බය 
සොම්බියෙක් නෙවෙයි බං මම