දොළ දිගේ

දොළ දිගේ

5 December 2019 10:30 am

ඔබ කියූ විදියට
හීන් සුවඳක් එක්ක
සුදට හුරු ලා නිලට
මල් පිපී තිබුණේ නෑ

ඇහි පියන් උඩ රැදෙන
හීන මීදුම් පොදේ
ආව දුර මෙච්චරයි
කියා මට නිනව් නෑ

තෙත සෙවල ගල් දිගේ
උඩට මං නගිනකොට
දැනුන තද හීතලට
උණු කෝපි තිබුණේ නෑ

යටි පතුල් හප හපා
කිති කැවූ පොඩි මාළු
ගල් අස්සේ හැංගුනා
මගෙ අතට ආවේ නෑ

මග කැඩුණු බාටාව
හංගලා ආපු තැන
හරියටම කොතැනදැයි
අනේ මට මතක නෑ

මගෙ වටේ පියඹා
ටික දුරක් තනි මැකුව
බත් කූරො ජෝඩුවත්
කියලා වත් ගියේ නෑ

ලිස්සලා වැටුණු තැන
හීරිලා ලේ එද්දි
කොළ සෙවල පෙඳ පාසි
රිදෙනව ද ඇහුවේ නෑ

උසම උස මහ ගහක්
බදාගෙන මං ඇඬුවා
සීතලට හිටපු ගහ
වචනයක් කිව්වේ නෑ

වැඩට යන ගෙදර එන
මං මෙතැන හිටියාට
දොළ දිගේ කැළේ ගිය
මං ආයේ ආවේ නෑ

- ඉසුරු චාමර සෝමවීර