තීන්දුව ඔබටමයි ගතහැකි

තීන්දුව ඔබටමයි ගතහැකි

23 November 2019 11:43 am

බොරලැස්ගමුව අසල ම
ඇස් හමුවෙනා දවසකි
තත්ත්පර අඩක බැල්මක්
බිම බලා යළි එසවෙනා සවසකි

ඇවිදින - දුවන - ඇඹරෙන
සේපියන් අඟ පසඟ
මොහොතකට ගල්වේ
බංකුවේ කෙළවර
කකුල පිට කකුලක් දමාගත්
අලස වැහි බිංදුවක
මඳහසක් දැල්වේ
වැවේ දියවර ඇල්වේ

කැමති නම් දැන් වැව වටේ
රවුමක් යතහැකි
එහෙම නැතිනම්
අර පෙනෙන 'දහනවයයි හැත්තනවය'
ගොඩ වැදී බොතහැකි
ස්පෙෂල් රයිස් ඇති
බොනකං හෙමින් කතහැකි

වළාකුලු සෙවණැලි
තදින් කහිනා බැවින්
තීන්දුව ඔබටමයි ගතහැකි
කමක් නෑ,
තව ටිකක් මට මෙහෙම
බලාගෙන හිටිහැකි!

#. දහනවයයි හැත්තනවය (1979) - බොරලැස්ගමුවේ ඇති අවන්හලකි.

- කසුන් සමරතුංග