මෙතෙක් කල් දුරින් සිටි මගේ ළඟ මිතුරනි,

මෙතෙක් කල් දුරින් සිටි මගේ ළඟ මිතුරනි,

22 November 2019 10:37 am

''කෝ එහාට වෙන්න
බලන්න නාඩි
ගේන්න ඔක්සිජන්
වන් වන් නයින් කෝල්කරන්න.
කෘතීම ස්වසනය දෙන්න."

'මැරෙන්න හිටි කෙනෙක් නෙමෙයි.
ඊයෙත් හොඳට හිටියා.
කණගාටු ගතියක්වත් තිබුණෙ නෑ
එහෙමනං දැනෙනවනේ.'

'මහත්තයට කෝල් කරන්න '
"එයා රට"
'දැන් ඉන්නේ කා එක්කද?'
"ෆ්ලැට් එකක .තනියම"

'උයන්නෙ සතියකට සැරයයි
ඒකත් ඕනිවට එපාවට
හැන්දෑවට පියානෝ ගහනවා
එහෙම කරලා තනියම අඬනවා .'

'ගේ පුරා ඉහිරිලා
කවි ලියපු කොළ කෑලි
පත්තර පිටු,අරවා මෙව්වා
අලියෙක් වැටුනත් හොයාගන්න බෑ .'

දහසක් හඬ අතර
නිහඬවම ඉමි.
ආපසු හැරී නොබලා
දුර ගමනක් යමි.

මෙතෙක් කල් දුරින් සිටි
මගේ ළඟ මිතුරනි
එකම සැරයක් මට
සවන් දුන්නොත් යෙහෙකි.

අල්මාරියේ කොනක
මුතු අරුංගල් දෙකක් ඇති
නිසළ වන්නට පෙර එය
මිට මොලවනු මැනැවි .

- වර්ණ රසිකා ගුණවර්ධන