වෙඩි බෙහෙත් අහිංසකයි ...

වෙඩි බෙහෙත් අහිංසකයි ...

2 August 2019 11:51 am

ජිනදාස කොල්ලො උඹ සිංහලේ ගියාද ? (ලැජ්ජයි)
ජේසුදාස අනේ ඔයා දැං දාසයෙක් වෙලාද ? (ලැජ්ජයි)
හසන් රාසා දෙයියනේ ඔයා ජිහාඩ් කඩුව හලාල් කරගත්තද ? (ලැජ්ජයි)
ලාලලාලා... ලාලලාලා... ඔයාලට දැං සනීපද ?

ගිනිගත්ත දේව මැදුරේ රතු ලේ විලක් මැද
පොඩි දුවෙක් වැටිල හිටියා ඇස්දෙක පියාගෙන
පුපුරවන්න ලොවෙත් බැරි එක "ප්‍රේමය නම් ආගම"
ඔයාලා දැක්කද පොඩි එකාගේ කිරිදත් set එක

පිරිත් පැන් බීලයි සුදු මකරු ගිනි පිඹින්නේ
කුරුස දළුදාලයි බයිබලේ ටිකෙන් ටික වැහෙන්නේ
අබායාවක් මැද