ගෘහස්ත බයෝ ගෑස් - කාබනික දියර ජනකයක් සෑදීම ( ඝන මීටර් 8 ක පමණ )

ගෘහස්ත බයෝ ගෑස් - කාබනික දියර ජනකයක් සෑදීම ( ඝන මීටර් 8 ක පමණ )

16 June 2021 08:03 am

සාමාන්‍යයෙන් පස් හය දෙනෙක් ඉන්න ගෙදරක සියලුම අපද්‍රව්‍ය වලින් බයෝ ගෑස් සහ කාබනික දියර හදනවනම් කරන්න තියෙන්නෙ මේ විදිහට. වෙන කිසිම දෙයක් අමුතු මැජික් එකක් නෑ .ඩය්ජස්ටර් එකේ මුදුන ඩෝම් එකක් විදිහට හදාගන්නඕන. අප ද්‍රව්‍ය දැමීමට සහ ටැංකි සම්බන්ධ කිරීමට අඟල 4 PVC බටය්‍ක් ඕන. ගෑස් එලියට ගන්න අඟල් බාගෙ PVC හරි ෆ්ලෙක්සිබල් හෝස් එකක් හරි ඕන.

ඩය්ජස්ටරයට විශ්කම්භය අඩි 9 ගැඹුර අඩි 9 වලක් ඕන අව්ට්ලට් වලට අඩි 6 ගැඹුර අඩි 4 පමන වලක් ඕන  .ඒ වලවල් දෙක තුල ඇතුල කපරාරු කරල සිමෙන්ති සුදු මදින්න ඕන දෙකම උඩ ත් වහන්න ඕන ඕක තමය් වියදම...හදන්න යන.ඉතුරු වැඩටිකට රුපියල්  දහදාහක් යය්..

රූප සටහනේ ඇති තුන්වෙනි ටැංකිය කාබනික දියර එකතුකරගන්න ඕන නම් විතරය් අමතර එකක්.ඒක.වලක් හාරල බැරල් එකක් බස්සලත් ඒක කරගත්තෑකි .. මේ වට යන වියදම් අඩුකරගන්න ඔයාලගෙ ක්‍රමවලට.. වල වල් කපාගන්න පුලුවන්..බාස්ලට අත් උදව් දෙන්න පුලුවං..

දැං ද්‍රව්‍ය විස්තරය

වැලි කියුබ් 1 
ගඩොල් 1750(අඟල් 2 1/2 ,8)
සිමෙන්ති කොට්ට 18
කොන්ක්‍රීට් ගල් කියුබ් භාගයය්.
අඟල් 4  PVC බට 1
පඩ්ලෝ කිලෝ 10
කෙම්ෆික්ස් ලීටර් 4
අඟලෙ PVC බට අඩි 1 1/2
මිමි 10 කම්බි 20
බයින්ඩින් කම්බි කිලෝ 1
වැඩ කුලී 
මේසන් බාස්ට 35000
සුපවය්සර්ට 40000
සති දෙකකට ගෝලයො දෙන්නෙක්..
ඊලඟට ඩය්ජස්ටරය ලඟ ඉඳල කුස්සියට දිග අඟල් 1/2 ෆෙලෙක්සිබල් හෝස් එකක්..
ගෑස් ලිපක්..(සාමාන්‍ය ..ඒකෙ චූටි මොඩිෆිකේශන් එකක් තියනව ඒක සුපවය්සර් කරල දෙය්..)

මේක ඉතිං දන්න කෙනෙකුට දීල කරවගන්න. පොඩි පොඩි ටෙක්නික්ස් ටිකක් තියනව .නැත්නම් හොඳට අවබෝධ කරගෙන කරන්න හදන එකක් දිහා බලං ඉඳල ..
බයෝ ගෑස් නිමි.

- අජිත එදිරිසිංහ