කාසල්රි ජලාශයේ අලුතින් දූපතක් මතු වෙයි!

කාසල්රි ජලාශයේ අලුතින් දූපතක් මතු වෙයි!

25 February 2019 07:12 am

ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට විදුලි උත්පාදනය සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය සපයන කාසල්රි ජලාශයේ අලුතින් දූපතක් මතු වී තිබේ.

කාසල්රි ජලාශයේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට මේ දිනවල පවතින දැඩි වියළි කාලගුණයත් සමග එම ජලාශයේ ජල මට්ට්ම ශීඝ්‍රයෙන් පහත බැසීමත් සමග මෙම දූපත මතු වී ඇත.

හැටන් බගවන්තලාව ප්‍රධාන මාර්ගයේ නොර්වුඩ් නිව්වැලි ගම ප්‍රදේශයේ ඉකුත් වසරේ 2018.10.15 දින නිවාස පහක් සමග ප්‍රධාන මාර්ගයේ විශාල කොටසක් කාසල්රි ජලාශයට නායයාම හේතුවෙන් එම ජලාශයේ පස් සහ කඩාගෙන ගිය ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යය තැන්පත් වීම නිසා එම ජලාශයේ අලුතින් දූපතක් ලෙස එම පස් තට්ටු තැන්පත් වී ඇත.

kasalre 04

එම ප්‍රදේශය නාය යාමෙන් විශාල පස් ප්‍රමාණයක් ජලාශයට කඩා වැටී ඇති බව ජතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ නිලධාරින් කළ සමීක්ෂණයකදී තහවුරු වී තිබේ.

කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම තවදුරටත් පහල බැසීම හේතුවෙන් කාසල්රි ජලාශයේ නිව්වැලිගම ප්‍රදේශයේ සිට ජලාශයේ එපිටට මස්කෙලි ප්‍රදේශයට ගමන් කිරීමටද අවස්ථාව උදා වනු ඇත.

කාසල්රි ජලාශයෙන් දූපතක් ලෙස දැනට මතු වී ඇති ස්ථානය එවකට විශාල ගැඹුරකින් යුක්ත ප්‍රදේශයක් වශයෙන් තිබූ බවයි විදුලි බල මණ්ඩලය හඳුනාගෙන තිබුණේ.

kasalre 06

මෙම නායයාම නිසා විශාල පරිසර හානියක්ද සිදු වී ඇත.

චමත් කාවින්ද - හැටන්

{gallery}Kasalre{/gallery}