කොටගල කර්මාන්ත ශාලාවක අපද්‍රව්‍ය මහවැලි ගඟට මුදාහැරේ! (ඡායාරූප/ වීඩියෝ)

කොටගල කර්මාන්ත ශාලාවක අපද්‍රව්‍ය මහවැලි ගඟට මුදාහැරේ! (ඡායාරූප/ වීඩියෝ)

11 January 2019 09:00 am

කොටගල ප්‍රාදේශීය සභාව යටතේ පාලනය වන දිඹුල බෝගහවත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි පෞද්ගලික අංශයේ යෝගට් සහ චීස් නිෂ්පාදනාගාරයේ ඉවතලන කිරි සහිත අපද්‍රව්‍යය මහවැලි ගඟට මුදාහැරිම නිසා විශාල පරිසර හානියක් සිදු වෙමින් පවතින බව ප්‍රදේශවාසීන් පවසයි.

බෝගහවත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි මෙම පෞද්ගලික යෝගට් සහ චීස් නිෂ්පාදනාගාරයෙන් ප්‍රදේශයේ කිරි ගොවියන්ගෙන් සහ පෞද්ගිලක සත්ත්ව ගොවිපොලවල්වලින් මිල දී ගන්නා දියර කිරිවලින් දිනපතා විශාල වශයෙන් යෝගට් සහ චිස් නිෂ්පාදනය කරන බවයි ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ.

යෝගට් සහ චීස් නිෂ්පාදනය කිරීමේදි ඉන් ඉවතලන කිරි සහිත අපද්‍රව්‍යය කිසිදු පරිසර ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය නොකරමින් එම කර්මාන්ත ශලාවේ බලධාරීන් විසින් සෘජුවම මහවැලි ගඟේ ප්‍රධාන අතු ශාඛාවක් වන කොත්මලාඔයට මුදාහරිමින් තිබේ.

kiri 07

එම කර්මාන්ත ශාලව අසලින් බෝගහවත්ත ඇළට දිනපතා අපද්‍රව්‍ය මුදාහරින අතර ඒවා කොත්මලාන ඔය හරහා මහවැලි ගඟට එකතුවෙයි.

බෝගහවත්ත ප්‍රදේශයේ සිට කොත්මලාඔයට ජලය ගලා බසිනා ඇළ මාර්ගය දෙපස වතු නිවාස ගණනාවක් පිහිටා ඇති අතර, මෙසේ අපද්‍රව්‍යය ඇළ මාර්ගයට මුදාහැරීම නිසා ප්‍රදේශයේ දැඩි දුගන්ධයක් මෙන්ම විශාල පරිසර හානියක් සහ එම ඇළ මාර්ගයේ විශාල පණුවන් බෝවී තිබීම නිසා එම ඇළ මාර්ගයේ ජලය පරිහරණය කිරීමට පවා නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇති බවයි ප්‍රදේශවාසීන් කියා සිටින්නේ.

චමත් කාවින්ද - හැටන්

{gallery}Kiri{/gallery}