ප්‍රමිතියෙන් තොරව ගල් බොර දැමීම නිසා හැටන් කුඩාඔය ජනතාව නොසන්සුන්

ප්‍රමිතියෙන් තොරව ගල් බොර දැමීම නිසා හැටන් කුඩාඔය ජනතාව නොසන්සුන්

10 January 2019 03:11 pm

හැටන් නුවරඑළිය ප්‍රධාන මර්ගයේ කුඩාඔය ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික ඉඩමක් විශාල කළු ගලක් කඩා ඉවත් කිරීමට අවිධිමත් ලෙස ගල් බොර දැමීම හේතුවෙන් එම ඉඩම අසල නිවාසවල පදිංචිකරුවන් රැසක් දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටියි.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ බල පත්‍රයක් සහිතව මෙම ඉඩමේ අයිතිකරු විසින් ඉඩමේ පස් කපා ඉවත් කිරීමේදි මතු වූ විශාල ගලක් කඩා ඉවත් කිරීමට ප්‍රමිතියකින් තොරව ගල් බොර දමන බවයි ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ.

galkori 06

මීට වසර කිහිපයකටම එම ඉඩමේ ගල් කොරියක් ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයෙකු විසින් පවත්වාගෙන ගිය අතර එම ගල් කොරිය හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන්ට දැඩි පීඩා මතු වීම හේතුවෙන් ලද පැමිණිලි මත එම ගල් කොරියේ බලපත්‍රය අහෝසි කිරීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් කටයුතු කර තිබුණි.

එම ගල් කොරියේ ඉඩමෙන් පර්චස් 10 ක ඉඩම් කැබැල්ලක් හැටන් ප්‍රදේශයේම ව්‍යාපාරිකයෙකු විසින් මිල දී ගෙන එම ඉඩම පස් කපා ඉවත් කිරීමේදි මතු වූ විශාල ගල් පර්වතයක් කඩා ඉවත් කිරීමට ප්‍රමිතියෙන් තොරව ගල්බොර දැමීම නිසා එම ඉඩමට ඉහළින් පදිංචි පවුල් 10 ආසන්න ප්‍රමාණයක් දැඩි පීඩාවට පත් වී තිබේ.

ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ ඉඩමේ අයිතිකරු විසින් අවිධිමත් ලෙස ගල් බෝර දැමීම සම්බන්ධයෙන් ඉඩමේ අයිතිකරුට පැමිණිලි කිරීමේදී ඔහු ප්‍රදේශවාසීන්ට මරණය තර්ජන එල්ල කරන බවයි.

ප්‍රමිතියකින් තොරව ගල් බොර දැමීම හේතුවෙන් තම පදිංචි නිවාස දැඩි කම්පනයකට ලක් වන බවත්, එම කම්පනය නිසා තම නිවාසවල සිටින කුඩා දරුවන් පවා භීතියට පත් වන බවද පදිංචිකරුවන් කියා සිටියි.

galkori 08

මෙම ගැටළුට සම්බන්ධයෙන් අප එම ඉඩමේ අයිතිකරු වන කේ. ශෂිකුමාර් මහතාගෙන් කළ විමසීමේදී ඔහු කියා සිටියේ ගල් කොරිය සහිත ඉඩමෙන් තමන් මිල දී ගත් පර්චස් 10 ඉඩමේ මායිම කපාගෙන යාමේදි මතු වූ විශාල ගල් පර්වතයක් කඩා ඉවත් කිරීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අනුමැතියට යටත්ව ගල් බොර කිහිපයක් දැමූ බවයි.

ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් තවදුරටත් එම ගල කඩා ඉවත් කිරීමේදි මතුවන විරෝධය හේතුවෙන් ඉදිරියේදි එම ගල කඩා ඉවත් කිරීමට රසායනික ද්‍රව්‍යයක් උපයෝගි කර ගන්නා බවද ඔහු පැවසීය.

චමත් කාවින්ද - හැටන්

{gallery}Galkori{/gallery}