දීපාවලියෙන් ගොඩ ගැහුණු කුණු කඳු!

දීපාවලියෙන් ගොඩ ගැහුණු කුණු කඳු!

8 November 2018 10:48 am

දීපාවලි උත්සව සමයේ හැටන් නගරයේ ඉවත ලු සෙලොපින් සහ පොලිතින් ටොන් ගණනින් එකතු වෙයි. ඇතැම් ස්ථානවල තවමත් පොලිතින් ඉවත් නොකිරීමෙන් පරිසර ගැටළු රැසක් මතු වෙයි.

දීපාවලි උත්සව සමයේ හැටන් නගරයේ තාවකාලිකව වෙළදාම් කිරීම සඳහා නගර සභාව මගින් අවසර ලබාගෙන ව්‍යාපාර කටයුතු කළ ව්‍යාපාරිකයන් විසින් හැටන් නගරයේ ස්ථාන කිහිපයකම විශාල ලෙස සෙලොපින් සහ පොලිතින් ඇතුළු අපද්‍රව්‍යය පරිසරයට මුදාහැර තිබේ.

හැටන් දික්ඔය නගර සභාව මගින් හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථානයට යාබදව, හැටන් නගර මධ්‍යයේ සහ හැටන් තරු චතුරස්‍රයේ දීපාවලි උත්සව සමයේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යාමට ස්ථාන වෙන් කර අවසර ලබාදි තිබූ නිසා ව්‍යාපර කටයුතු කිරිමට දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල සිට ව්‍යාපාරිකයන් රැසක් හැටන් නගර මධ්‍යට පැමිණ තිබුණි.

deepawali 01

එම ව්‍යාපාරිකයන් විසින් ව්‍යාපාර කටයුතු සිදුකර ඉවතලු ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමට නොහැකි සෙලොපින් සහ පොලිතින් ටොන් 5 ප්‍රමාණයක් ගත වු දින දෙක තුළ හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සේවකයන් විසින් එක් රැස් කර ඇති බව හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක රාමයියා බාලක්‍රිෂ්ණන් මහතා පැවසීය.

එසේ පරිසරයට මුදාහැර තිබූ තවත් ටොන් ගණනන් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ නොහැකි සෙලොපින් සහ පොලිතින් විශාල ප්‍රමාණයක් එක් රැස් කිරීමට ඇති බවද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා කියා සිටියේය.

deepawali 08

නගර සභාව මගින් එක් රැස් කර ගන්නා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ නොහැකි සෙලොපින් සහ පොලිතින් සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නොමැති බවයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා කියා සිටියේ.

හැටන් දික්ඔය නගර සභාව මගින් හැටන් නගරයේ තාවකාලිකව වෙළදාම් කිරීම සඳහා ලබා දුන් අනුමැතියෙන් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට රු ලක්ෂ 34 පමණ ආදායමක් ලැබී ඇති බව එම නගර සභාවේ ලේකම් එස්.සරවණන් මහතා පැවසීය.

හැටන් චමත් කාවින්ද

{gallery}Deepawali{/gallery}