දේශපාලන පෙරළි මැද වතුකම්කරුවෝ නොනවත්වා වැටුප් අරගලයේ!

දේශපාලන පෙරළි මැද වතුකම්කරුවෝ නොනවත්වා වැටුප් අරගලයේ!

2 November 2018 06:26 am

තම දෛනික මුලික වැටුප රු 1000 දක්වා වැඩි කරන ලෙස වතු සමාගම්වලට බලකරමින් මස්කෙළිය ප්‍රදේශයේ වතු කම්කරුවන් ප්‍රධාන මාර්ගවලට පිවිස අදත් (02) උද්ඝෝෂනවල නිරත විය.

 මස්කෙළිය සාමිමලේ ප්‍රදේශයේ වතු කිහිපයකම වතු කම්කරුවන් හැටන් සාමිමලේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගවරවිල මංසන්ධියට පැමිණ ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කරමින් උදැසන 9.00 සිට 11.00 දක්වා පැය දෙකක පමණ කාලයක් උද්ඝෝෂණයක නිරත විම නිසා මස්කෙළිය සාමිමලේ, හැටන් ඕල්ටන් හරහා සාමිමලේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු සම්පුර්ණයෙන්ම ඇණ හිට තිබුණි.

මේ මස 6 වෙනි දිනට එළඹෙන දිපාවලි උත්සවයට ප්‍රථම තම දෛනික මුලික වැටුප රු 1000 දක්වා වැඩි කර හිග වැටුප් සමඟ ලබාදිමට වතු වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට වතු ඒකාබද්ධ වෘත්තිය සමිතියේ සමාජිකයන් කටයුතු කළ යුතු බවයි උද්ඝෝෂණයේ නියැලි සිටි වතු කම්කරුවන් අවධාරණය කළේ.

වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරිම සම්බන්ධයෙන් වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය සහ වතුඒකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති අතර ඊයේ (01) වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ පැවති සාකච්ඡාවේදි වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය විසින් වතු කම්කරුවෙකුගේ මුලික වැටුප රු 600 දක්වා පමණක් වැඩි කිරීමට යෝජනාවක් වතු ඒකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එම යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කරමින් වතු ඒකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති අවධාරණය කර ඇත්තේ දිපාවලී උත්සව සමයෙන් පසු එම මූලික වැටුප ලබා ගැනිම සදහා වතු කරය පුරා දැඩි වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් දියත් කරන බවයි.

චමත් කාවින්ද - හැටන්

wathu 02

wathu 04

wathu 05

wathu 06