වතු වැටුප් සටනට සහය දක්වමින් ගුරුවරු උද්ඝෝෂණයේ!

වතු වැටුප් සටනට සහය දක්වමින් ගුරුවරු උද්ඝෝෂණයේ!

26 October 2018 06:43 am

වතු කම්කරුවන්ගේ මුලික වැටුප රු 1000 දක්වා ඉහළ දමන ලෙස වතු සමාගම්වලට බල කරමින් හැටන් කොටගල ගුරු විද්‍යාලයේ ගුරු අභ්‍යාසලාභි ගුරුවරුන් අද (26) උදැසන උද්ඝෝෂණයක නිරත විය.

හැටන් නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ එම ගුරු විදුහලට පිවිසුම් මාර්ගය ඉදිරිපිටයි උද්ඝෝෂණය පැවැත්වුණේ.

උද්ඝෝෂණයේ නියැලි සිටි අභ්‍යාසලාභි ගුරුවරුන් අවධාරණය කර සිටියේ දැනට රටේ පවතින ජීවන වියදම අනුව අඩුම වැටුපකට වැඩ කරන ශ්‍රමිකයන් සිටින්නේ වතුකරයේ බවයි.

එබැවින් වතු කම්කරුවෙකුගේ දෛනික මූලික වැටුප රු 1000 දක්වා ඉහළ දැමිමට රජය මැදිහත් විය යුතු බවද උද්ඝෝෂණයේ නියැලි සිටි ගුරු අභ්‍යාසලාභින් කියා සිටියේය.

වතු කම්කරුවන්ගේ දරුවන් පිරිසක්ද මෙම ගුරු අභ්‍යාස විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබයි.

චමත් කාවින්ද - හැටන්

{gallery}wathu - teachers{/gallery}