ජනාධිපති අනුමැතිය දුන් සිංහරාජ පාර ගැන ජනාධිපතිම වාර්තාවක් ඉල්ලයි

ජනාධිපති අනුමැතිය දුන් සිංහරාජ පාර ගැන ජනාධිපතිම වාර්තාවක් ඉල්ලයි

25 January 2019 02:35 pm

සිංහරාජ අධිරක්ෂිතයේ සංවේදී කලාපය තුළ නීතිවිරෝධීව ඉදිකරන මාර්ගය සම්බන්ධයෙන් තමන්ට වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙස ජනාධිපති සහ පරිසර ඇමති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන විසින් මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අනුර දිසානායක මහතාට දැනුම් දී තිබේ.

 

මේ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය කිහිපයක් පසුගිය සතියේ පුළුල් අනාවරණයක් සිදු කළේය. ඉන්පසු කලබල වී ඇති ජනාධිපතිවරයා මේ නියෝගය නිකුත් කර තිබේ. අදාළ ව්‍යාපෘතියට 2017 ජනවාරි මාසයේදී අනුමැතිය ලබා දී ඇත්තේද ජනාධිපතිවරයා විසින්මය. එවැනි තත්වයක් යටතේ තමන් බේරීම සදහා මෙවැනි වාර්තාවක් ඉල්ලීම හාස්‍යයට කරුණක් බව පරිසරවේදීන්ගේ අදහසයි.

- ශාලික විමලසේන