ලබන සතියේ වී මෝල් හිමියන් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා. හාල් මිල 75කින් අඩු කරනවා - මහින්දානන්ද

ලබන සතියේ වී මෝල් හිමියන් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා. හාල් මිල 75කින් අඩු කරනවා - මහින්දානන්ද

27 July 2021 07:59 am

එළඹෙන සතියේදී රජය සහ වී මෝල් හිමියන් අතර ගිවිසුමක් අත්සන් තැබෙන බවත් ඒ ඔස්සේ සහල් මිල රුපියල් 75 - 50 අතර ගණනකින් අඩු කෙරෙන බවත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසයි. 

"අපි ලබන සතියේ මේ වී මෝල් හිමියන් එක්ක අත්සන් කරනවා නාඩු කිලෝ එක විකුණන ගාණ, සම්බා කිලෝ එක විකුණන ගාණ, ඒ වගේම කීරිසම්බා විකුණන ගාණ අපි තීන්දු කරනවා. දැන් අපි වී මිල තීන්දු කළා, ලබන සතියේ ඒගොල්ලො අපිත් එක්ක ගිවිසුමකට එනවා හාල් මිල සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න අපේ රටේ ඉන්න ලක්ෂ 10ක් ගොවීන් අපි රැකගන්නවා වගේම මේ රටේ හාල් පරිභෝජනය කරන මිලියන 20ක් රැකගැනීම වෙළඳ ඇමතිතුමාගෙ වගකීම. වී ගොවියාට කිසිම අසාධාරණයක් වෙන්න අපි ඉඩදෙන්නෙ නෑ. 

රජයක් හැටියට කවුරුහරි වී මිලදීගන්නෙ නැත්නම් ආණ්ඩුව පනහට, පනස් දෙකට, පනස් පහට මේ සියලුම වී මිලදීගන්න ලෑස්තියි. එනිසා පළවෙනි වතාවට තමයි ලංකා දේශපාලනයේ ඉතිහාසයේ මේ වී මෝල් හිමියන් සහ රජය අතර එකඟතාවයකට එන්නෙ. අවුරුදු පහක් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් යටතේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගොවියා වෙනුවෙන් වචනයක් කතා කළේ නෑ. එනිසා සමස්ත ගොවියන්ට මම කියනවා කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා හැටියට මේ රුපියල් 50ට මිලදී ගැනීමෙන් යම් ආර්ථික අවාසියක් වෙනවා නම් ඒක බලාගන්නත් ආණ්ඩුවෙ අපි ලෑස්තියි. අද නාඩු කිලෝ එක 120යි, අද සම්බා කිලෝ එක 150යි, අද කීරිසම්බා කිලෝ එක 225යි. අපි ලබන සතියේ මේ සියල්ල රුපියල් 75කින් 50කට වැඩිය මිල අඩු කරනවා" යනුවෙනුයි ඒ මහතා සඳහන් කළේ. 

අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා මේ බව පැවසුවේ ඊයේ (26) පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමිනි. 

RN