ජනපති සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර කල්ගිය විශේෂ සාකච්ඡාව අද පෙරවරුවේ

ජනපති සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර කල්ගිය විශේෂ සාකච්ඡාව අද පෙරවරුවේ

26 July 2021 07:45 am

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද (26) පෙරවරු 11.00ට ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ. 

ශ්‍රීලනිපය කළ ඉල්ලීමක් අනුව මෙම සාකච්ඡාව පසුගිය 21 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු නමුත් එය කල් ගියේය. 

ආණ්ඩුව තුළ තමන් මුහුණ දී සිටින ගැටළු පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාව දැනුවත් කිරීම සඳහා ශ්‍රීලනිපය විසින් මෙම සාකච්ඡාව ඉල්ලා ඇති බව සඳහන්. 

RN