රට වසා දමනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳ තීරණය අද පස්වරුවේ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ...

රට වසා දමනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳ තීරණය අද පස්වරුවේ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ...

10 May 2021 01:13 pm

රට පූර්ණ වශයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් වසා දමන්නේද යන්න පිළිබඳ යෝජනාව අද (10) පස්වරුවේ පැවැත්වෙන කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති බව දේශපාලන ආරංචිමාර්ග පවසයි. 

රටේ ආර්ථිකයට බරපතළ බලපෑමක් ඇති නොවන අයුරින් රට වසා දැමීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡාවට ගැනීමට නියමිතව ඇති අතර කෘෂිකර්ම, ධීවර සහ අපනයන කර්මාන්ත අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යමින් සිල්ලර වෙළඳසැල් සහ ඖෂධ වෙළඳසැල් ද විවෘතව පවත්වා ගනිමින් කටයුතු කිරීමට ද යෝජනා වී ඇති බව සඳහන්. 

ඒ අනුව කැබිනට් මණ්ඩලයේ එකඟතාව අනුව පූර්ණ හෝ අර්ධ වශයෙන් රට වසා දමන්නේද යන්න පිළිබඳ අවසන් තීරණයකට එළඹෙනු ඇති බව ආරංචිමාර්ග සඳහන් කළේය. 

RN