20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුනෙන් දෙකෙන් සම්මත කෙරේ ! - පක්ෂව ඡන්ද 156 ක් !

20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුනෙන් දෙකෙන් සම්මත කෙරේ ! - පක්ෂව ඡන්ද 156 ක් !

22 October 2020 07:50 pm

20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුනෙන් දෙකක බලයෙන් අද (22) දෙවැනි වර කියවීමේදී පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කෙරිණි. 

ඊට පක්ෂව 156ඡන්ද ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ඡන්ද 65ක් ලැබිණි. 

ඡන්ද විමසීමට පැමිණ සිටියේ මන්ත්‍රීවරුන් 221ක් පමණි. 

අප මීට පෙර සඳහන් කළ ආකාරයට ඩයනා ගමගේ මහත්මිය ඇතුළු සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ආණ්ඩුව සමඟ එක්ව සංශෝධනයට පක්ෂව ඡන්දය භාවිතා කළ අතර අප පැවසූ ආකාරයෙන්ම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඡන්ද විමසීමට පැමිණ සිටියේ නැත. 

RN