කාටත් සීයට පනහක් නෑ. සජිත් ඉදිරියෙන් !

කාටත් සීයට පනහක් නෑ. සජිත් ඉදිරියෙන් !

13 November 2019 11:57 pm

2019 ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රචාරණ කටයුතු අවසන් වීමට මොහොතකට පෙර පැමිණි සමීක්ෂණ වාර්තා අනුව කිසිවෙකුට 50%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබාගත නොහැකි යැයි පුරෝකථනය වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

දැනටමත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සුළු ඡන්ද ප්‍රතිශතයකින් ඉදිරියෙන් සිටින බව දෙස් විදෙස් බුද්ධි අංශ විසින් වාර්තා කර තිබෙන බවයි ආරංචිමාර්ග සඳහන් කළේ. 

ඒ අනුව දෙවැනි මනාපයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරනු ඇති බවටයි මේ වනවිට පිළිගත හැකි සියලු දෙස් විදෙස් සමීක්ෂණ වාර්තා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.