ජනාධිපතිවරණයට පෙර පළාත් සභා මැතිවරණය. ඌවත් විසුරුවීමේ තීරණයක් !

ජනාධිපතිවරණයට පෙර පළාත් සභා මැතිවරණය. ඌවත් විසුරුවීමේ තීරණයක් !

17 July 2019 06:28 am

2019 ජනාධිපතිවරණයට පෙර පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ. 

ඒ අනුව පළාත් සභා නවය අතරින් දැනට ක්‍රියාත්මක වන එකම පළාත් සභාව වන ඌව පළාත් සභාව ද විසුරුවා හැර සියලු පළාත් සභා සඳහා මැතිවරණය එකම දිනයක පැවැත්වීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර ඇති බව සඳහන්. 

2019 ඔක්තෝබර් 08 වනදාට කාලය අවසන් වීමට නියමිතව ඇති ඌව පළාත් සභාව මේ සතිය තුළ විසුරුවා හැරෙනු ඇති බවයි ආරංචිමාර්ග සඳහන් කළේ. 

මෙහිදී තීරණාත්මක ජනාධිපතිවරණයට පෙර තම තමන්ගේ ශක්තිය උරගා බැලීමට සියලු පාර්ශ්වයන්ට අවස්ථාව හිමිවනු ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අතර ගොඩනැඟීමට නියමිත සන්ධානය ද ඉතා කඩිනමින් ගොඩනැඟීමට සිදුවනු ඇත. 

ජනාධිපතිවරණයට පෙර පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට කිසිදු නීතිමය බාධාවක් නොමැති බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ද දිගින් දිගටම අවධාරණය කර තිබිණි.