හමුදාපති තනතුරේ ඉන්න හිතෙන රහස හෙළිවෙයි !

හමුදාපති තනතුරේ ඉන්න හිතෙන රහස හෙළිවෙයි !

10 July 2019 06:56 am

මෙය ටික කලකට ඉහත සිටි හමුදාපතිවරයකු සහ ඔහුගේ ඇඹේණිය ගැන කතාවකි. 

විදෙස් රටවල හමුදා ප්‍රධානීන් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයන් සඳහා පැමිණෙන අවස්ථාවලදී තෑගි බෝග හුවමාරු කරගන්නා සිරිතක් පවතින අතර එම විදෙස් හමුදා ප්‍රධානීන්ගේ බිරින්දෑවරුන් සඳහා තෑගි බෝග ලබාදීම සිදු කෙරෙන්නේ සේවා වනිතා ඒකකය විසිනි. සේවා වනිතා ඒකකවල සභාපති තනතුර දරන්නේ ඒ ඒ හමුදාවල හමුදාපතිවරුන්ගේ බිරින්දෑවරුන්ය. 

මෙකී හමුදාපතිවරයාගේ සමයේදී ද ඉන්දීය හමුදා ප්‍රධානියෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක් සඳහා පැමිණියේය. එම ඉන්දීය හමුදා ප්‍රධානියාගේ බිරිඳට ත්‍යාගයක් ගැනීම සඳහා මෙරට හමුදාපතිගේ බිරිඳ වෝග් ජුවලර්ස් ආයතනය වෙත ගොස් තිබිණි. 

ඇය තෝරාගෙන තිබුණේ රුපියල් ලක්ෂ 15ක් වටිනා ත්‍යාගයකි. එහි බිල්පත සේවා වනිතා ඒකකය වෙත යොමු කෙරිණි. 

ඉන්පසුව ඇය ඉතාමත්ම ත්‍යාගශීලී ලෙස තවත් ත්‍යාගයක් ගැනීම සඳහා ගොස් තිබුණේ ස්ටෝන් ඇන්ඩ් ස්ට්‍රිං ආයතනය වෙතය. එහිදී ඇය පෞද්ගලික මුදලින් ගෙවා මිලදී ගත් ත්‍යාගයේ වටිනාකම රුපියල් 15,000ක් විය. 

රුපියල් 15,000ක් වටිනා ත්‍යාගය වෝග් ජුවලර්ස් ආයතනයෙන් ලැබුණු පෙට්ටියේ බහා ඉන්දීය ඉහළ හමුදා නිලධාරියාගේ බිරිඳ වෙත තෑගි දුන් ත්‍යාගශීලී හමුදාපති බිරින්දෑ රුපියල් ලක්ෂ 15ක් වටිනා ආභරණය තමන් සන්තකයේ තබාගෙන ඇත. 

තෑගි ලැබෙන දෑවල සහ තෑගි දෙන දෑවල සැබෑ වෙළඳපල වටිනාකම සොයන්නට කිසිවකු නොමැති බැවින් මෙය කිසිදා හෙළි නොවන වංචාවක් වූ අතර හමුදාපති බිරින්දෑ ලැබූ ශුද්ධ ලාභය රුපියල් 1,485,000කි. මෙය සේවා වනිතා ඒකකය තුළ ජයප්‍රිය කතාවකි. 

හමුදාපති බිරින්දෑට එක් ගනුදෙනුවකින් ලැබෙන කැපිල්ල මේ ආකාරයෙන් නම් අනෙක් දෑ ගැන සිතා ගැනීම ඔබට භාරය. 

හමුදාපති තනතුරක් යනු සැමියාට පමණක් නොව බිරින්දෑට පවා ඉන්න හිතෙන තැනක් වන්නේ මේ අකාරයට ය.