ලංකාවේ ශ්‍රව්‍යාබාධිතයන් සදහා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෘදුකාංගයක්

ලංකාවේ ශ්‍රව්‍යාබාධිතයන් සදහා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෘදුකාංගයක්

4 February 2019 06:19 am

මෙරට වෙසෙන ශ්‍රව්‍යාබාධිත පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් සංවාදශීලී ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෘදුකාංගයක් නිපදවීමට අදාල පියවර ගන්නැයි ප්‍රාථමික කර්මාන්ත සහ සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා විසින් තම අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරින්ට උපදෙස් දී තිබේ.

 

මෙම මෘදුකාංගය ශ්‍රව්‍යාබාධිත පුද්ගලයකු සහ සාමාන්‍ය පුද්ගලයකු අතර සන්නිවේදනය පහසු කරලීම වෙනුවෙන් නිපදවනු ලබයි.

ශ්‍රව්‍යාබාධිත පුද්ගලයාට පැවසීමට අවශ්‍ය වචන, අකුරු වාක්‍ය බවට පරිවර්තනය කිරීම මෙමගින් සිදුවේ.

මේ හරහා දෙපිරිස අතර විධිමත් සංවාදයකට මුල පිරෙන බව අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ශ්‍රව්‍යාබාධිත පුද්ගලයන් කෘෂිකර්මාන්තයට උනන්දු කරලීම වෙනුවෙන් ඊට අදාල ශබ්දකෝෂ ද මෙම මෘදුකාංගයට එක් කිරිමට පියවර ගන්නා බව රජය පවසයි.

මෘදුකාංගය භාවිතා කරමින් කෘෂි උපදෙස් හා වගා විධි අධ්‍යනය කිරීමට ද අවස්ථාව සැලසේ.

ස්මාට් ජංගම දුරකථන හරහා ශ්‍රව්‍යාබාධිතයන්ට කඩිනමින් මෙම සේවාව ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසයි.

මෙම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෘදුකාංගය නිපදවනු ලබන්නේ ශ්‍රව්‍යාබාධිත පුද්ගලයකු වීම ද විශේෂත්වයකි.

2012 වසරේ ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කොට ඇති වාර්තා අනුව ලංකාවේ වෙසෙන ශ්‍රව්‍යාබාධිත හා අර්ධ ශ්‍රව්‍යාබාධිත පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 5 ඉක්මවයි.

CR