මුදල් නොමැතිකමින් අධ්‍යාපන අයිතිය අහිමි කළ දරුවන් මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිලි කළ පසු රාගල පොලීසියෙන් දෙමාපියන්ට බලපෑම්

මුදල් නොමැතිකමින් අධ්‍යාපන අයිතිය අහිමි කළ දරුවන් මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිලි කළ පසු රාගල පොලීසියෙන් දෙමාපියන්ට බලපෑම්

29 November 2018 02:49 pm

වලපනේ අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් බෲක්සයිඩ් දෙමළ විදුහල 5 ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති පැවැත්වෙන ප‍්‍රාථමික විදුහලකි. එම විදුහලේ දරුවන් 6 ශ්‍රේණියේ සිට අධ්‍යාපනය ලැබීම සඳහා වලපනේ සිල්ව කැන්ඩි දෙමළ විදුහලට ඇතුළත් විය යුතුය. එහෙත් බෲක්සයිඩ් වත්තේ පදිංචි දරුවන් 6 ශ්‍රේණිය සඳහා සිල්ව කැන්ඩි විදුහලට ඇතුළත් කර ගැනීමට පාසලෙන් ඉල්ලා සිටි රු.3000 ක මුදල නොගෙවීම මත එම දරුවන්ට සිල්ව කැන්ඩි විදුහලට යාමට වසර ගණනක් තිස්සේ අවස්ථාව ලැබී නොතිබුණි. මුදල් නොගෙවීම පදනම් කරගෙන දරුවන් පාසලට ඇතුළත් කර නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් ලංකා ගුරු සංගමය HRC/2747/18 අංකයෙන් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. 
එම පැමිණිල්ල 2018.11.28 දින ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ කොළඹ ප‍්‍රධාන කාර්යාලයේදී විභාග කිරීම ආරම්භ කරන ලද අතර, අදාළ දරුවන්, ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්, සිල්ව කැන්ඩි විදුහලේ විදුහල්පති, බෲක්සයිඩ් විදුහලේ විදුහල්පති, වලපනේ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නිලධාරියෙක් හා ලංකා ගුරු සංගමය පැමිණිලි විභාගයට සහභාගි විය. මෙසේ මානව හිමිකම් කොමිසම විසින් පැමිණිලක් විභාග කරමින් තිබියදී 2018.11.29 (අද) දින රාගල පොලීසිය විසින් මෙම දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් වෙත හදිසියේ බලපෑම් කර ඇත්තේ දරුවන් පාසල් නොයවන්නේ නම් නඩු දමන බව පවසමිනි. 
 
වතුකරයේ දරුවන්ට මුදල් පදනම් කරගෙන අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අයිතිය අහිමිකර ඇති තත්වයක එම දරුවන් මානව හිමිකම් කොමිසම වෙත පැමිණි පසු ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් හදිසි අනුකම්පාවක් ඇති කරමින් ඔවුන් පාසැල් යැවීමට රාගල පොලීසය බැලපෑම් කිරීම සැකයට තුඩුදෙන කරුණකි. මෙසේ මුදල් නොමැතිවීම මත බෲක්සයිඩ් වත්තේ දරුවන් 7 දෙනෙකුට පාසල් අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අවස්ථාව මේ වනවිට අහිමිකර ඇත. 
 
මානව හිමිකම් කොමිසමේ පැමිණිල්ල විභාග වෙමින් තිබියදී පොලීසිය විසින් කරන ලද බලපෑම සම්බන්ධයෙන් ලංකා ගුරු සංගමය 2018.11.29 දිනැතිව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව වෙත ද ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත.
 
පාසල් යාමට කැමැත්තෙන් සිටින දරුවන්ට පාසල් යාමේ අවස්ථාව අහිමි කර තිබීම සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කොමිසම විසින් පරීක්ෂණයක් සිදු කරමින් තිබියදී රාගල පොලීසිය මේ ආකාරයෙන් බලපෑම් සිදු කර ඔවුන් බියවැද්දීම ලංකා ගුරු සංගමය පිළිකුලින් යුතුව හෙළා දකින අතර, මෙම ක්‍රියාව වහා නතර කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසද බලකර සිටී.