කතානායකවරයා නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය !

කතානායකවරයා නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය !

27 October 2018 04:22 pm

ඊයේ (26) රටතුළ ඇති වූ දේශපාලන ව්‍යාකූලත්වය සම්බන්ධයෙන් කතානායකවරයා විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. පැනනැගී ඇති තත්වයට අදාලව කතානායකවරයා ලෙස පූර්ණ අපක්ෂපාතී ලෙස සහ නීතියට අනුව තමන් කටයුතු කරන බවයි ජයසූරිය මහතා සිය නිවේදනයෙන් කියා සිටින්නේ.
නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා වන පරිදි බුද්ධිමත් ලෙස හා වගකීමෙන් යුතුව කටයුතු කරන ලෙස කතානායකවරයා දේශපාලන පක්ෂවලින් සහ මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
 
රාජ්‍ය ආයතන තුළ ගැටුම්කාරී තත්වයන් නිර්මාණය වීම හරහා අවසානයේ සමස්ත රටම අපකීර්තියට පත්විය හැකි බැවින් සාමකාමීව කටයුතු කරන ලෙස රාජ්‍ය සේවයක්ගෙන්ද ඉල්ලා සිටී.
 
karu press