ත්‍රිකුණාමලයේදී අන්තර්ජාතික ආයුර්වේද ප්‍රදර්ශනයක්

ත්‍රිකුණාමලයේදී අන්තර්ජාතික ආයුර්වේද ප්‍රදර්ශනයක්

4 October 2018 06:10 am

නැගෙනහිර පළාත් සභාව ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරන අන්තර්ජාතික ආයුර්වේද ප්‍රදර්ශනය ඔක්තෝබර් මස 04, 05, 06 යන තෙදින ත්‍රිකුණාමලය හින්දු සංස්කෘතික ශාලාවේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ඔක්තෝබර් මස 04 දින ප්‍රදර්ශනය විවෘත කිරීම සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා විසින් සිදු කිරීමට නියමිතය.

ආයුර්වේද වෛද්‍ය පර්යේෂණ පිළිබඳව, ජාත්‍යන්තර ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රම පිළිබඳව මෙහිදී කරුණු සාකච්ඡා කිරිමට නියමිත අතර, විදේශීය ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් රැසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගිවීමට නියමිතය.