සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ විභාග එකවර පැවැත්වීමේ යෝජනාව විහිළුවකි - ලංකා ගුරු සංගමය

සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ විභාග එකවර පැවැත්වීමේ යෝජනාව විහිළුවකි - ලංකා ගුරු සංගමය

24 September 2018 10:28 am

අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ විභාග දෙසැම්බර් මාසයේ එකවර පත්වන බව ප‍්‍රකාශ කර ඇත. විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රවේශය සඳහා කාලය ගතවීම ඊට එක් හේතුවක් බව දක්වා ඇත. නමුත් 2017 දෙසැම්බර් 28 වන විට උසස් පෙළ ප‍්‍රතිඵල නිකුත් කළ ද එම ප‍්‍රතිඵලවලට අදාළව විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිසම මේ දක්වා විශ්ව විද්‍යාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කර නොතිබීම ඉහත යෝජනාවට පෙර සොයා බැලිය යුතු තත්වයකි. මෙවැනි ප‍්‍රමාදයන්ට විසඳුම් සෙවීම වෙනුවට මේ ආකාරයෙන් විභාග වෙනස් කිරීමට යෝජනා කිරීම විහිළුවකි. 
සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා පන්ලක්ෂ පනස්දහසකට වැඩි පිරිසක් ද, උසස් පෙළ විභාග සඳහා තුන්ලක්ෂ විසිදහසකට වැඩි පිරිසක් ද පෙනී සිටිති. ලක්ෂ දහයකට ආසන්න සිසුන් පෙනී සිටින විභාග එකවර පැවැත්වීමේ හැකියාව මුලින් විමසීමට ලක්විය යුතුය. එසේම උසස් පෙළ විෂය මාලාව දැනට සකස් වී ඇති රාමුව මෙන්ම  පාසල් වාර නිවාඩුව ද දීර්ඝ වීම යන බරපතල ගැටලූ මෙම යෝජනාව තුළින් මතු වේ. මෙවැනි කඩිමුඩි ප‍්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා තුළින් අධ්‍යාපන පද්ධතිය ව්‍යාකූලත්වයකට පත්වන අතර, මෙවැනි යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසම, අධ්‍යාපනඥයින්, විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රජාව, අධ්‍යාපන වෘත්තීය සමිති ආදී සියලූ පාර්ශවයන්ගේ අදහස් විමසිය යුතුය. 
 
උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සමහර සිසුන් සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් විෂයන්ට පෙනී සිටින තත්වයක මෙම යෝජනාව ක්‍රියාත්මක වුවහොත් එවැනි විභාග අපේක්ෂකයින්ට සිදුවන බරපතල අසාධාරණයන් පිළිබඳව සොයා නොබලා මෙවැනි යෝජනා ප‍්‍රායෝගික නොවන අයුරින් ඉදිරිපත් කිරීම බරපතල ගැටලූවකි. මේ තත්වය තුළ විභාග පවත්වන කාලය වෙනස් කිරීමේ යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර විභාග ප‍්‍රතිඵල නිකුත් වීමෙන් පසු වසර ගණන් ප‍්‍රමාද වී විද්‍යාපීඨ සහ විශ්ව විද්‍යාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ ගැටලූවට කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දිය බව ලංකා ගුරු සංගමය අවධාරණය කර සිටී.