ශ්‍රී ලංකාව හා ජපානය අතර ආයෝජන රැසකට මුලපුරයි

ශ්‍රී ලංකාව හා ජපානය අතර ආයෝජන රැසකට මුලපුරයි

29 August 2018 06:32 pm

ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචාරයක නිරතව සිටින ජපාන විදේශ කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය කෙසුයුකි නකානේ මහතා ඇතුළු දූත පිරිස ඔවුන්ගේ පළමු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික හමුව වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය සහ වැඩබලන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සමඟ අද(29) විශේෂ සාකච්ජාවක් පවත්වා තිබුණි.

 

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය කාර්යාලයේදී මෙම හමුව සිදුවිය.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර හා දකුණු පර්යන්තය සංවර්ධන කිරීම, ගුවන් තොටුපොළ සංවර්ධනය, මධ්‍යම අධිවේගයේ තුන්වන අදියර සංවර්ධනය, මහනුවර නගර සංවර්ධනය, කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළව කාබනික වගාව දියුණු කිරීම හා හරිත බලශක්ති උද්‍යාන ඇති කිරීම ඇතුළු ද්වී පාර්ශවීය ආයෝජන කටයුතු පිළිබඳව එහිදී සාකච්ජා කර තිබේ.

kirialla japan 02