නෙළුම්යාය පදනමෙන් මාධ්‍ය නිවේදනයක්

නෙළුම්යාය පදනමෙන් මාධ්‍ය නිවේදනයක්

3 August 2018 12:23 pm

ලංකාවේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය අර්බුදය පිළිබඳ කැපී පෙනෙන භූමිකාවක් ඉටු කරමින් සිටින නෙළුම්යාය පදනම, අද දින (අගෝස්තු 03) මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඇතැම් කණ්ඩායම් හෝ පුද්ගලයන් විසින් හිතාමතාම හෝ නොසැලකිලිමත් ලෙස සිය ආයතනයට විරුද්ධව ව්‍යාජ තොරතුරු ප්‍රචාරය කරන බව සඳහන් කරයි.

නෙළුම්යාය පදනම සඳහන් කරන්නේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය උගුල රටේ ප්‍රමුඛ හා කැපී පෙනෙන ගැටළුවක් බවට පත්වීමෙන් අනතුරුව, නෙළුම්යාය පදනම විසින් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණයගැතියන් වෙත, ඔවුන්ගේ ණය මුදල් හෝ වාරික නොගෙවන ලෙසට ණයගැති පාර්ශවය වෙත උපදෙස් ලබාදුන් බවට ඇතැම් පිරිස් විසින් සංවිධානාත්මක ප්‍රචාරයක් ගෙන යන බවයි. එසේම ඔවුන් විසින් වින්දිතයන්ගේ දත්ත එක්රැස් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පෝර්මයක්, ණය කපා හැරීමේ වැඩසටහනේ අයදුම්පතක් ලෙස සාවද්‍ය ලෙස හඟවමින් ආයතනය අපහසුතාවයට පත් කිරීමේ උත්සාහයක් පවතින බව ද නෙළුම්යාය පදනම පෙන්වා දෙයි.

ඔවුන් තවදුරටත් අවධාරණය කරන්නේ මෙම දත්ත එක්රැස් කිරීමේ පෝර්මය සහ මේ වන විට රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන ණය සහන වැඩපිළිවෙළ අතර කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති බවය.

එම සම්පුර්ණ මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.