මිනූස්මා හි සේවය කිරීම සඳහා පිටත් ව​න ශ්‍රී ලංකා හමුදාවේ කොම්බැට් කොන්වොයි භටය​න් යුද හමුදාපතිට ආචාර සිය ආචාරය පුද කර​යි (ඡායාරූ​ප)

මිනූස්මා හි සේවය කිරීම සඳහා පිටත් ව​න ශ්‍රී ලංකා හමුදාවේ කොම්බැට් කොන්වොයි භටය​න් යුද හමුදාපතිට ආචාර සිය ආචාරය පුද කර​යි (ඡායාරූ​ප)

8 April 2021 05:45 pm

අද (8) උදෑසන මිනූස්මා හි සේවය කිරීම සඳහා මාලි බලා පිටත්ව යාමට නියමිතව තිබූ ශ්‍රී ලංකා හමුදාවේ කොම්බැට් කොන්වොයි නව හමුදා භටයන් 223 දෙනෙකුගෙන් යුත් නව කණ්ඩායම, ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානීන්ට හා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා වෙත විධිමත් හමුදා ආචාරයක් පිරිනමන ලදී. 

එය අද උදෑසන කුකුලේගඟ පිහිටි සාම ආධාර මෙහෙයුම් පුහුණු ආයතනයේදී සිදු කෙරුණි.

ඡායාරූප