ජවිපෙ ’වීදි පිරෙන - පාද සටන’ නුගේගොඩින් අවසන් වෙයි

ජවිපෙ ’වීදි පිරෙන - පාද සටන’ නුගේගොඩින් අවසන් වෙයි

8 July 2019 09:02 pm

ජනතාවගේ විශ්වාසය කඩ කළ ආණ්ඩුව ගෙදර යැවීම සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් ඊයේ කළුතරින් ආරම්භ කළ 'වීදි පිරෙන - පාද සටන' අද (08) නුගේගොඩ නගරයෙන් අවසන් කෙරිණි.

ඊයේ පාගමන මොරටුවෙන් අවසන් වූ අතර අද මොරටුවේ සිට නැවත පාගමන ආරම්භ විය.

නුගේගොඩ නගරයට පැමිණීමෙන් පසු විරෝධතා රැළියක්ද පැවැත්විණි.

සේයා රූ - අජිත් සෙනෙවිරත්න