වී කිලෝවක මිල 150 දක්වා ඉහළ දැමීම මගේ අරමුණයි - ජනාධිපති (Video)

වී කිලෝවක මිල 150 දක්වා ඉහළ දැමීම මගේ අරමුණයි - ජනාධිපති (Video)

24 October 2021 12:41 pm

රසායනික පොහොරවලින් මිදී සම්පූර්ණ කාබනික පොහොර භාවිතා කර කෘෂිකර්මාන්තයේ යෙදෙන ලෝකයේ පළමු රට බවට පත්වීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකිවන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. මේ හරහා සංචාරක ව්‍යාපාරයද දියුණු කළ හැකි බවයි ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

වගා කරන කෘෂි බෝග සඳහා විදේශ වෙළඳපොලක්ද නිර්මාණය කරගත හැකි බවත්, ඒ අනුව කාබනික ගොවිතැන හරහා අංශ කිහිපයකින් විදේශ විනිමය උපයා ගැනීමේ අවස්ථාව රටට හිමිවන බවද ජනාධිපතිවරයා පවසනවා.

වී ගොවියාට සිය අස්වැන්න සඳහා සාධාරණ මිලක් ලැබිය යුතු බවත්, දැනට රුපියල් 50 ක් ලෙස පවතින වී සහතික මිල රුපියල් 150 දක්වා ඉහළ දැමීම තමාගේ අරමුණ බවත් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

රසායනික පොහොර තහනමට විරුද්ධ වන පුද්ගලයන් වකුගඩු රෝගය, පිළිකා රෝග පිළිබඳව කතා නොකරන බවද ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙනවා. එවැනි රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර ලබාදෙන රෝහල් නිර්මාණය කිරීම නොව සිදුකළ යුත්තේ එවැනි රෝග ඇතිවීම වැළැක්වීම බවත්, රසායනික පොහොර තහනම් කිරීමේ එක් ප්‍රධාන අරමුණක් වන්නේ වකුගඩු රෝගයෙන් ගොවි ජනතාව බේරා ගැනීම බවත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කරනවා.

ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළකළේ උඩුබද්දාව, බුන්නැහැපොල කාබනික පොහොර සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය හා ඒ ආශ්‍රිතව පිහිටුවා ඇති කාබනික වගාව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා එක්වෙමිනි.

UNRecommended News